Huurvoorwaarden Springkastelen

1. Reserveren

Reserveren kan enkel schriftelijk via Email. De reservering is pas definitief en geldig als je van ons een bevestigingsmail hebt ontvangen met daarin alle afspraken en info.

2. Betaling

 • Particulieren: Uiterlijk bij levering. Dit kan contant of met de bankkaart ter plaatse bij levering. Wil je gebruikmaken van vooruitbetaling? Dan dient het geld op de rekening te staan 2 dagen voordat het springkasteel geleverd wordt.
 • Zakelijke klanten: Factuur is mogelijk.

Heb je een factuur nodig?

Zorg dat we dit uiterlijk bij ophaling weten en bezorg ons de juiste factuurgegevens. Facturen vermelden de datum van de reservering en het gehuurde product.
Betalingstermijn van 30 dagen onder BTW nummer.

Klachten dienen te geschieden 8 dagen na facturatie.
Iedere factuur die niet betaald wordt binnen de betalingstermijn wordt verhoogd met 10% en zal onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een maandelijkse interest van 1,5% opbrengen, alsook wordt er een administratieve kost aangerekend van €250.
Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

3. Levering en Ophaling

Afspraak in overeenkomst met de klant.

4. In ontvangstname

Bij aflevering zal je automatisch akkoord gaat met alle huur- en gebruiksvoorwaarden. Vastgestelde schade moet zo snel mogelijk gemeld worden zodat we kunnen uitsluiten dat het bij jullie is gebeurd.

5. Plaatsing

 • Ondergrond moet vlak zijn en vrij van scherpe of puntige voorwerpen
 • Voldoende ruimte voorzien.
 • Stopcontact voorzien binnen de 20m (of een extra verlengkabel voorzien).
 • Blower nooit afdekken.
 • Springkasteel mag na opbouw niet meer verplaatst worden.
 • Springkasteel nooit betreden met schoenen, puntige voorwerpen, eten en drinken.
 • Geen huisdieren toegelaten op het springkasteel.

5. Aansprakelijkheid

De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik of bomen rondom het springkasteel zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring. Prijzen volgens bestek van fabrikant voor herstelling.

Het springkussen wordt proper geleverd en dient ook proper te zijn bij het terug ophalen. Indien het springkussen vuil is zijn wij genoodzaakt reinigingskosten ten bedrage van €50 – €150 aan te rekenen aan de huurder.

Wanneer er onvoldoende vrije doorgang is, levering via trappen zijn eventuele schades die hieruit kunnen ontstaan bij het manoeuvreren met het springkasteel op risico van de huurder.

Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijde eigendom van de verhuurder.

De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen.

5. Onze slecht-weer-garantie

Bij slecht weer bieden wij een slecht-weer-garantie.

 • Kosteloos annuleren bij slecht weer
 • Het springkasteel kan ten laatste 4 uur voor levering geannuleerd worden bij slecht weer,
 • Wij baseren ons op het weerbericht van het KMI,
 • De annulatie wordt gedaan in samenspraak met ons op de dag zelf.

Wat te doen bij regen of hevige wind wanneer het springkasteel toch geleverd is

Bij regen het springkasteel gewoon laten opstaan. Het wordt natter als je het plat laat. Enkel bij hevige wind of onweer dien je het springkasteel tijdelijk af te laten. Om ontgoochelingen te vermijden vermelden we ook dat een overdekt springkasteel binnenin zal nat worden bij regen. De overdekking is in eerste instantie een bescherming tegen de zon. Indien je het springkasteel plat laat vragen we deze toe te vouwen (dit leggen we bij de plaatsing even uit) zodat er zo min mogelijk water binnenin het springkasteel loopt. Een springkasteel is een zwaar en lomp voorwerp. Door al het extra water zal het alleen nog zwaarder worden en moeilijker om op te rollen. Bij veel water in het springkasteel kan er zelfs blijvende schade optreden.

Ook wij behouden het recht kosteloos de reservatie te annuleren bij slecht weer als op www.meteovista.be meer dan 50% kans op regen wordt voorspeld tijdens de huurperiode.
Het Springpaleis kan bij extreme weersomstandigheden of bij twijfel over de veiligheid eenzijdig beslissen om de huur te schorsen.

6. Voorzieningen

 • Voldoende vrije doorgang om het pakket tot de plaats van opstelling te krijgen. Indien er niet voldoende doorgang is dit op risico van de huurder. Het Springpaleis is niet verantwoordelijk voor eventuele schade indien er niet voldoende of geen vrije doorgang is. Denk aan trappen, deuren, poortjes of levering door huis.
 • Stopcontact binnen de 20m
 • Stopcontact van 220V 16A en bij voorkeur 20A.
 • Voldoende vrije ruimte voor het springkasteel
 • Iemand ter plaatse of een opzetschema met instructies

7. Wat bij schade of verlies?

 • Scheuren in het springkasteel zelf (bache): Volgens offerte fabrikant
 • Zwarte strepen veroorzaakt door schoenen: schade naar waarde
 • Onafwasbare kleurvlekken van confetti of aanverwanten: schade naar waarde
 • Schade door robotmaaier: Grondzeil (schade naar waarde of overname)
 • Verlengkabel (schade naar waarde)
 • Kabel blower (schade naar waarde). .
 • Scheuren door robotmaaier in springkasteel: volledige nieuwprijs. Doorgaans via verzekering.
 • Verloren verlengkabel: schade naar waarde
 • Diefstal springkasteel: Volledige nieuwprijs

8. Boetes wegens verloren werkuren personeel

 • Er is niemand aanwezig bij levering en er is niets afgesproken op voorhand en/of er hangen geen instructies: 50%.
 • Niet kunnen leveren op afgesproken tijdstip maar je wil dat ze later toch terug komen: + 50 euro.
 • Onvoldoende vrije doorgang om te leveren OF onvoldoende plaats om op te stellen: 50%.